Okres Oświecenia (Enlightenment) w Polsce, zwany również wiekiem rozumu, był niezwykle istotnym okresem w historii kraju. Był to czas, w którym główne postaci intelektualne i myśliciele wywarli ogromny wpływ na rozwój nauki, kultury i społeczeństwa. Jednym z najważniejszych filozofów tego okresu był Jan Śniadecki, znany polski lekarz, przyrodnik i filozof. Jego prace w dziedzinie chemii i medycyny, a także działalność na rzecz edukacji, odegrały kluczową rolę w rozwoju nauki w Polsce. Inną ważną postacią tego okresu był Hugo Kołłątaj, polski duchowny, polityk i publicysta. Był on jednym z głównych przedstawicieli oświeconego myślenia, a jego wpływ na nowoczesne myślenie polityczne w Polsce jest trudny do przecenienia.

Jednak to nie tylko filozofowie i naukowcy mieli kluczowe znaczenie w okresie Oświecenia w Polsce. Wielu pisarzy i poetów również wniosło ogromny wkład w rozwój literatury i kultury. Jednym z najbardziej znanych był Ignacy Krasicki, polski poeta, publicysta i biskup. Jego satyryczne utwory były nie tylko doskonałym przykładem oświeconej literatury, ale także krytykowały wady społeczeństwa i polityki epoki. Krasicki był również jednym z głównych twórców polskiego romantyzmu. Inna wybitna postać literacka tego okresu to Elżbieta Drużbacka, pisarka i poetka, która znana była głównie ze swoich powieści moralizatorskich, w których poruszała tematy związane z obyczajowością i moralnością społeczeństwa. Jej twórczość odegrała ważną rolę w kształtowaniu polskiej literatury i obyczajowości w okresie Oświecenia.