Witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana z Dukli w Przemyślu.

ul. Zaciszna 11, 37 – 700 Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                              

II NIEDZIELA ADWENTU 09.12. 2018 r.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. Przed kościołami zbiórka do puszek na jego potrzeby.
  2. We wtorek po Mszy św. zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza.
  3. W piątek na Msze św. i spotkanie zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klasy 6.
  4. W zakrystii można zaopatrywać się w opłatki wigilijne. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone są na budowę kościoła.
  5. Przed kaplica i w zakrystii można nabyć świece wigilijne w cenie 5 zł. Przypominamy o zbiórce żywności i środków czystości, które zostaną przekazane przed świętami potrzebującym z naszej parafii.
  6. W przyszłą niedzielę – 16 grudnia – po Mszach św. o 9.00, 10.30 i 12.00 młodzież i dzieci ze szkoły dla niesłyszących urządzają kiermasz ozdób świątecznych. Ofiary dowolne.
  7. W niedzielę różaniec poprowadzi róża św. Jana z Dukli.

 

INTENCJE 09 - 16.12.2018

 

NIEDZIELA 09.12

7.30 + Kazimiera – 11 rocz. śmierci, + Jan

9.00 + Emil Wawrowicz

10.30 + Danuta Hołdowicz i za zmarłych z rodziny

12.00 + Zdzisław Litwin – 11 rocz. śmierci

17.00 + Ignacy Wojdyło

 

PONIEDZIAŁEK 10.12

6.30 + Mikołaj i za zmarłych z rodziny oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.00
 

WTOREK 11.12

6.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Michaliny

18.00 + Ignacy Wojdyło

 

ŚRODA 12.12

6.30 + Janina, Bronisław, Wiesław Pańczyszyn, + Antonina i Marcin Stachyra

18.00

 

CZWARTEK 13.12

6.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii

18.00

 

PIĄTEK 14.12

6.30

18.00 + Ignacy Wojdyło

 

SOBOTA 15.12

6.30

18.00 Za zmarłych z rodziny Porembalskich

 

NIEDZIELA 16.12

7.30 + Elżbieta i Michał Jaworniccy

9.00 + Michał Ciż – 6 rocz. śmierci

10.30 O wszelkie potrzebne łask, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Danuty i Marka z okazji 25 rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

12.00 + Witold i za zmarłych z rodziny

17.00 +Stanisław, Aniela, Nina

 

 

 

 

W zakrystii są do nabycia świece

 

wigilijne w cenie 5 zł.

 

Od  26 listopada rozpoczynamy świąteczną zbiórkę żywności i środków czystości, które zostaną przekazane potrzebującym z naszej parafii. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

 

Wizyta Św. Mikołaja -

 

6 grudnia 

 

Msze św. roratnie będą odprawiane

we wszystkie dni powszednie

o godz. 6.30 i 18.00.

 

Do licznego udziału zapraszamy wszystkich parafian,

a szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania!

Przyjęcie kandydatek do Dziewczęcej Grupy Maryjnej

 

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP podczas Mszy św. o godzinie 18.00 ks. proboszcz Robert Drążek przyjął 5 nowych kandydatek do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii. Kandydatki zostały przyjęte do grupy o nazwie Dziecko Maryi, otrzymały błękitną pelerynę, cudowny medalik i złożyły przyrzeczenie, w którym zobowiązały się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.

 

Starsze grupy przeszły na kolejny stopień Służby Maryjnej.

 

Obecnie są 3 grupy:

 

Grupa Dzieci Maryi – 1 stopień.

Grupa Bielanki – 2 stopień.

Grupa Samarytanki – 4 stopień.

Mamy również 1 przewodniczkę, która prowadzi grupę Bielanek,

 

Dziękujemy Bogu i Maryi za tych, którzy chcą służyć w szczególny sposób w naszej parafii.

Zapraszamy również kolejne osoby chętne. Jesteśmy otwarci i pomagamy w rozwoju religijnym i duchowym.

 

Opiekun DSM

s. Jonatana

 

ADWENT 2018

LIST PASTERSKI

Metropolity Przemyskiego na Adwent 2018

W mocy Bożego Ducha

(fragment)

 

W naszej pracy adwentowej kierujmy się wskazaniami św. Pawła Apostoła, który co prawda nie był wśród Apostołów, kiedy ci doświadczyli w Jerozolimie Zesłania Ducha Świętego. Miał on jednak swoją Pięćdziesiątnicę, na niego też został zesłany Duch Święty. Dlatego uważał, że w przekazie prawd wiary uczeń Chrystusa musi pamiętać o tym, że trzeba to czynić „słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego” (Rz l5,19).

Umocnieni mocą Ducha Świętego, myśląc o Jego owocach, bądźmy świadkami wiary, nadziei i miłości; cnót, które pomagają w poszukiwaniu i rozwijaniu Jego darów i w owocowaniu miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wspaniałomyślnością, łaskawością, wiernością, skromnością, wstrzemięźliwością, czystością.

 

W praktyce naszego codziennego owocowania tymi darami, zwróćmy uwagę na apostolstwo znaku. Nie wstydźmy się używania symboli religijnych, które noszone dumnie i godnie pomagają nam przyznawać się do Chrystusa. Nie wstydźmy się krzyżyka lub medalika zawieszonego na szyi. Z aktem wiary i pobożnie czyńmy znak krzyża przed posiłkiem, przechodząc koło świątyni czy przydrożnej kapliczki. Uklęknijmy przed kapłanem niosącym Eucharystię do chorego, wyznając tym samym wiarę w żywą obecność Jezusa. Zgodnie z wielokrotnymi apelami papieża Franciszka, miejmy blisko siebie choćby fragment Pisma Świętego. Bądźmy propagatorami różańca, nośmy go zawsze ze sobą, uczęszczajmy na nabożeństwa fatimskie. Niech apostolstwo znaku skłania naszych bliźnich do refleksji, zadumy i będzie okazją do rachunku sumienia wobec zobojętnienia na to, co święte.

 

W apostolstwie słowa warto wspomnieć o postawie zmierzającej do wykorzenienia wszelkich wulgaryzmów oraz do całkowitego powstrzymywania się od pochopnych osądów, oszczerstw i plotek. Nie zamieniajmy naszych wspólnot rodzinnych i kościelnych w sale rozpraw sądowych, gdzie za wszelką cenę, nawet pogardy i kłamstwa, będziemy udowadniać swoje racje. Powróćmy do pięknej mowy ojczystej, zwrotów świadczących o naszej kulturze osobistej i dobrym wychowaniu. Powróćmy do chrześcijańskich pozdrowień, takich jak „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, czy „Szczęść Boże”. Zwróćmy uwagę na kulturę słowa, jakim posługujemy się wobec dzieci, rodziców, wychowawców, katechetów, urzędników państwowych, w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych.

 

Apostolstwo czynu z kolei, niech będzie przejawem naszej dobroduszności wobec osób cierpiących, samotnych, opuszczonych, bezdomnych, tracących sens życia. Pamiętajmy, że czasami sama obecność przy bliźnim będącym w potrzebie znaczy o wiele więcej niż jakiekolwiek deklaracje czy obietnice. Postarajmy się, przyzywając Ducha Świętego, patrzeć wzrokiem miłosiernego Jezusa, który widział nie tylko zewnętrzną biedę i dramaty człowieka, ale przede wszystkim jego potrzeby duchowe. Jakże ważna jest działalność organizacji charytatywnych, szczególnie „Caritas”. Tyle wokół nas osób samotnych, opuszczonych, szpitali, hospicjów, domów dziecka, przytułków dla bezdomnych. Tam zawsze człowiek czeka na miłosiernego Samarytanina. Pamiętajmy o nich! Włączajmy cierpiących i seniorów w dzieło Łańcucha Apostolskiej Miłości i duszpasterstwo chorych i starszych.

 

Na czas pięknego adwentowego czasu oczekiwania na przyjście Pana, z całego serca błogosławię Braciom w powołaniu kapłańskim, Osobom życia konsekrowanego, wszystkim Wiernym tworzącym Archidiecezję Przemyską.

Oblubienica Ducha Świętego, Najświętsza Maryja Panna, niech pomoże nam, aby było wśród nas więcej miłości, dobroci, życzliwości i pokoju. Oby zbliżające się święta Bożego Narodzenia były pełne pokoju serca i radości.

Drodzy Parafianie!

 

W imieniu swoim i ks. Mariusza zapraszam na "Pasterkę", którą 24 grudnia

o godz. 22.00 w nowym kościele odprawi

J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek

 

 Proboszcz

SPOWIEDŹ

 

22.012. 2018 GODZ. 16.00 - 18.00

 

 

Parafia Błonie - MB Nieustającej Pomocy

22.12.2018 godz. 9.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00

WYDARZENIA

OGŁOSZENIA

Wręczenie medalików i modlitewników

dzieciom przygotowującym się do

I Komunii Św. - 9 grudnia 

 

 

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest codziennie

od godziny 17:30 do 17:50

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365

 

email: parjanazdukli@op.pl