Sakrament Pokuty i Pojednania

 

Z Sakramentu Pokuty i Pojednania można skorzystać codziennie, pół godziny przed Mszą Świętą. W pierwszy piątek miesiąca możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi: -- w okresie letnim od godz. 17.00, Osoby , które z różnych powodów nie mogą przystąpić do spowiedzi przy konfesjonale, z sakramentu mogą skorzystać w zakrystii. Sakrament pokuty i pojednania. Droga do wieczności to Jezus Chrystus. Życie Jezusa na ziemi to przesłanie. Ustanowiony i powołany prze Niego Kościół to narzędzie do wypełnienia Jezusowego przesłania. Chciał bowiem Jezus by Kościół w modlitwie, życiu i działaniu nieustannie wykonywał „posługę jednania”. Kapłan jest wykonawcą misji Jezusa w dziele przebaczenia i pojednania, jest on posłany „ w imię Chrystusa”, przez kapłana sam Bóg woła i prosi: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM ! Grzech zrywa jedność z Bogiem i obraża Jego Majestat ale i Miłość do człowieka. Grzech również zakłóca relacje z Kościołem. Dlatego też tak ważnym jest sakrament pokuty i pojednania gdyż przynosi przebaczenie ze strony Boga i pojednanie z Kościołem. Sakrament ten ustanowił Jezus Chrystus i czeka na człowieka w konfesjonale by po raz kolejny powiedzieć poranionej przez grzech duszy, że ją kocha i pragnie jej zbawienia. Człowiek przystępując do spowiedzi nawraca się pod działaniem Ducha Świętego poprzez żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Następuje uzdrowienie i powrót do komunii kościelnej.

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365