Sakrament Małżeństwa

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

• świadectwo bierzmowania

• dane osobowe świadków

• dowody osobiste

• ostatnie świadectwo katechizacji

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

• dokument z USC nie może być starszy niż 3 miesiące  (czas ważności liczy się od dnia wystawienia do dnia ślubu).

Narzeczeni zgłaszają się w parafii przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami. 

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365