28 listopada 1999 r. Ks. Arcybiskup J. Michalik erygował Parafię przy ulicy Reymonta i Kopernika w Przemyślu, pod wezwaniem świętego Jana z Dukli - wydzielonej z parafii na Błoniach i OO Franciszkanów. 29 października 2000 r. odprawiono pierwszą mszę świętą w wybudowanej drewnianej kaplicy o wymiarach 8x14 m. W pierwszej Mszy św. udział wzięło około 30 osób. Pierwszym proboszczem został Ks. Piotr Walasz z poleceniem budowy plebanii, a w przyszłości kościoła w warunkach jakie będzie stwarzała rzeczywistość. Pierwszą pasterkę 24 grudnia 2000 r. odprawił Ks. Arcybiskup z udziałem nowych parafian jak i gości z Rzymu. Celebrans powiedział między innymi - " odprawiamy Mszę świętą przy szopce w szopie." W 2001 roku miało miejsce przejście z tymczasowej drewnianej kaplicy do murowanego budynku kaplicy , " do piwnicy" i ten stan trwał do Niedzieli Palmowej 2006 roku, kiedy to przeniesiono kaplicę z pomieszczenia w piwnicy do pomieszczenia piętro wyżej, który to stan trwa do dnia dzisiejszego. Pierwszą wizytację kanoniczną przeprowadził Ks. Bp Adam Szal. Jak wspominano pierwszym proboszczem został wikariusz z Przekopanej Ks. Piotr Walasz zaś wikariuszem Ks. Andrzej Łamasz. Ks. Piotr Walasz był do sierpnia 2006 r. i przeszedł do Nowosielec Przeworskich a w jego miejsce został mianowany Ks. Zbigniew Stradomski a po jego odejściu do Rakszawy proboszczem został Ks. Robert Drążek. Księża wikariusze to - Ks. Andrzej Łamasz, Ks. Bogusław Folusiewicz (4 lata), Ks. Zbigniew Szymański(3 lata) i obecny Ks. Ryszard Płatek. Piszący te wspomnienia Ks. Kanonik Kazimierz Bugiel został przyjęty jako emeryt do pracy w Parafii w sierpniu 2002 r. przez Ks. proboszcza Piotra Walasza. Proboszcz ten uważał, że możliwością jednoczenia się parafian przy kaplicy, a w przyszłości w budowie kościoła, ważną rolę spełnia Misje parafialne i tak sie z czasem stawało. Bowiem jak na pierwszej Mszy św. obecnych było około 30 osób tak po pewnym czasie liczba wiernych uczestniczących w sześciu Mszach św. w niedziele i święta dochodziła do 1000 osób. Pierwsze Misje święte poprzedzone modlitwą ze strony parafian zarówno w kaplicy jak i w domach, w rodzinach, miały miejsce w dniach od 6 do 12 września 2002r. a przeprowadzili je Ks. Bolesław Pilek i Ks. Jan Butryn. Ks. Butryn mieszkał w domu na Zacisznej zaś Ks. Pilek w Seminarium duchownym w Przemyślu. Pierwsze misje święte zgromadziły wielu wiernych. Powstały nowe Róże różańcowe, zainteresowanie Misjami było duże i masowo uczestniczono w spowiedzi misyjnej. Misje święte zakończono poświęceniem Krzyża Misyjnego. Warto dodać, że stojący do dziś Krzyż Misyjny, został usytuowany w miejscu gdzie dawnej znajdował się dom księdza z archidiecezji wrocławskiej. Uroczystość ta odbyła się 12 września 2002 r., przy bardzo ładnej pogodzie i z udziałem wielkiej liczby wiernych. Krzyż został poświęcony przez misjonarzy. Tego dnia zakończono Misje święte. Dopełnieniem tego wielkiego przeżycia religijnego stało się nawiedzenie Parafii przez Cudowną Kopię Matki Bożej Częstochowskiej w dniach 15 - 16 września 2002r. Do dziś wierni pamiętają obie te religijne uroczystości, a owoce owych błogosławionych dni zapadły i utrwaliły sie głęboko w sercach parafian... Warto dodać, że Krzyż misyjny, tabernakulum, konfesjonały, ławki i ołtarz wykonał, nie żyjący już, Zdzisław Litwin.

 

Ks. Kanonik Kazimierz Bugiel

Słowo o parafii

ś.p. Ks. Kanonika Kazimierza Bugiela

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365