Pogrzeb katolicki.

Jeżeli w rodzinie znajduje się osoba pozostająca w niebezpieczeństwie śmierci należy w sposób kategoryczny zadbać by przystąpiła do sakramentów świętych. Nie ma co tu przypominać, że są one NIEZBĘDNE do osiągnięcia zbawienia. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego powinno być z reguły odprawiane w jego kościele parafialnym.

Po zgłoszeniu zgonu Proboszczowi i po uzgodnieniu z zarządem cmentarza i firmą pogrzebową szczegółów dotyczących pogrzebu zgłaszamy się do kancelarii parafialnej.

 

Wymagane dokumenty:

• akt zgonu;

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (namaszczenie chorych i wiatyk).

 

W dniu pogrzebu wielkim darem dla zmarłego jest przyjęta za niego komunia święta. Później może rodzina zamówić msze gregoriańskie, 30 Mszy świętych w intencji zmarłego, odprawianych codziennie, które to Msze posiadają szczególne łaski. Jeżeli nie "gregorianki" to wypadałoby choć raz w roku, przy okazji np. rocznicy śmierci, urodzin itp. zamówić Mszę świętą. Pięknym i z wszech miar uzasadnionym by nie powiedzieć wymaganym jest udział w takiej Mszy św. rodziny zmarłego i przyjęcie w jego intencji komunii świętej. Każdy Chrześcijanin nie pozwoli sobie jak i innym na kalanie dobrego imienia zmarłego. Jak mówi powiedzenie - o zmarłym należy mówić dobrze albo wcale. Jeden jest bowiem Prawodawca i Sędzia i On , może człowieka sądzić z jego uczynków. Chrześcijanin dobrze wie, że wszelkie najmniejsze modlitwy a szczególnie modlitwy z odpustami są wielkim darem duchowym dla zmarłych. Msza gregoriańska. Zgodnie z nauczaniem Kościoła Msza gregoriańska to celebrowanie trzydziestu Mszy św. w intencji jednego zmarłego. Zwyczaj ten powstał jeszcze za Grzegorza Wielkiego, który był Papieżem w latach 590-604. Zanim jednak został Papieżem , w jego domu miała siedzibę założona przez niego wspólnota zakonna istniejąca na regule benedyktyńskiej, opartej na modlitwie, pracy i dobrowolnym ubóstwie. Pewnego dnia, po śmierci jednego z zakonników, Justusa, znaleziono w jego celi trzy złote monety, których posiadanie było niezgodne z regułą zakonną. Grzegorz chcąc pomóc zmarłemu w oczyszczeniu z grzechu i polecił odprawianie 30 Mszy św. podczas których ofiarowano za jego duszę zbawczą hostię. Po trzydziestej Mszy Justus we śnie ukazał się jednemu z braci zakonnych informując go, że został uwolniony od wszelkiej kary. Był to wyraźny znak, że Msze święte odprawiane za zmarłego bez przerwy przez 30 dni pomagają potrzebującym duszom w oczyszczeniu. Celebrowanie tego rodzaju mszy szybko rozprzestrzeniło się na cały Kościół by w XIX w. zwyczaj ten został przez Stolicę Apostolską potwierdzony jako Msze św. szczególnie skuteczne dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca. Anno Domini 2014 "Piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych..." (2 Mch 12,45) „Zaprawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym jest modlić się za umarłych, tak, jak modlimy się za żywych, bo tak jak żywi mogą jeszcze pomóc sami sobie, tak zmarli mogą liczyć jedynie na pomoc żyjących”.

 

 

 

Po wieczną nagrodę w niebie odeszli:

 

Anno Domini 2014 

 

1. + Antoni Kawecki (29.01.2014 r.)

2. + Marian Balaweder (02.02.2014 r.)

3. + Władysław Legan (08.02.2014 r.)

4. + S. Achillea Helena Kowalska (18.02.2014 r.)

5. + Roman Krupa (20.02.2014 r.)

6. + Marcin Majchrzak (24.02.2014 r.)

7. + Romuald Kogus (07.03.2014 r.)

8. + Józefa Ślusarczyk (15.03.2014 r.)

9. + Antonina Szymańska (16.03.2014 r.)

10. + Józefa Zabilska (25.03.2014 r.)

11. + Janusz Borowski (14.04.2014 r.)

12. + Alicja Skrabalak (31.04.2014 r.)

13. + Kazimierz Kobielski (19.08.2014 r.)

14. + Helena Garbacik (19.08.2014 r.)

15. + Anna Bugaj (29.08. 2014 r. )

16. + Bogdan Pawlo (15.09. 2014 r.)

17. + Bartłomiej Kopko (11.10. 2014 r.)

18. + Mariusz Żygała (02.11. 2014r.)

19. + Elżbieta Handzel (28.11. 2014 r.)

20. + Anna Jacak (10.12. 2014 r.)

21. + Józef Kowalski ( 24.12. 2014 r.)

 

Anno Domini 2015

 

1. + Stanisława Walczak ( 14.03. 2015 r.)

2. + Ludwik Rostecki (15.03 2015 r.)

3. + Marek Załucki (18.03. 2015 r.)

4. + Andrzej Jaworski (29.03.2015 r.)

5. + Andrzej Skrabalak (08.04. 2015 r.)

6. + Janusz Grzegorczyk (06.07. 2015 r.)

7. + Małgorzata Bal ( 16.07. 2015 r.)

8. + Jadwiga Dudziak (22. 08. 2015 r.)

9. + Stanisław Kołacz (04.09. 2015 r.)

10. + Katarzyna Hataś (11.09. 2015 r.)

11. + Robert Mrówczyński

12. + Janina Derkacz (10.10. 2015 r.)

13. + Stanisława Bobko (22. 10. 2015 r.)

14. + Krystyna Frankiewicz (15.11. 2015 r.)

15. + Józefa Boczulińska ( 04.12. 2015 r.)

16. + Marian Kanikuła (26.12.2015 r.)

 

Anno Domini 2016

 

1. + Bogumiła Kurziewicz - Mróz ( 08.01. 2016 r.)

2. + Janina Stawarz (02.03. 2016 r.)

3. + Małgorzata Jach (28.03. 2016r.)

4. + Marta Tomaszewska (06.05.2016 r.)

5. + Cecylia Kopczyk (09.05. 2016 r.)

6. + Irena Pawłucka (25.05.2016 r.)

7. + Adela Czaja (30.05.2016 r.)

8. + Jan Rawski (10.06. 2016 r.)

9. + Emilia Rachfalska ( 16.08. 2016 r.)

10. + Jerzy Zasadziński ( 20.08. 2016 r.)

11. + Krzysztof Jach ( 20.08. 2016 r.)

12. + Janina Rabska (18.10. 2016 r.)

13. + Edward Skura (23.10. 2016 r.)

14. + Zofia Gąska ( 28.10. 2016 r.)

15. + Augustyn Rabiej ( 14.11. 2016 r.)

16. + Andrzej Zabój ( 26.11. 2016 r.)

 

Anno Domini 2017

 

1. + Maria Majcher ( 16.01. 2017 r.)

2. + Emilia Nowak ( 17.01. 2017 r.)

3. + Krzysztofa Fekete (27.01. 2017 r.)

4. + Kazimierz Zięba ( 24.04. 2017r.)

5. + Aleksandra Zawilińska ( 14.05. 2017 r.)

6. + Emil Skupień ( 17.05. 2017 r.)

7. + Emil Wawrowicz ( 18.05. 2017 r.)

8. + Eugenia Legan (22.06. 2017 r.)

9. + Marian Krupski (09.07. 2017 r.)

10. + Marian Chomka (25.07. 2017 r.)

11. + Monika Wajda (10.08. 2017 r.)

12. + Tomasz Miazga (24.08. 2017 r.)

13. + Jerzy Romanowicz (31.08. 2017 r.)

14. + Regina Kremer  (01.09. 2017 r.)

15. + Zdzisława Trojnar (16.09. 2017 r.)

16. + Małgorzata Pigóra ( 07.10. 2017 r.)

17. + Edward Majcher ( 22.10. 2017 r.)

18. + Grażyna Horbaczek (21.12. 2017 r.)

 

ORATIO PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen 

 

 

 

 

 

 

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365