Ministrant to ten, który służy Ważne miejsce w życiu parafii zajmuje liturgia. Jest ona sercem wspólnoty Ludu Nowego Przymierza, bez którego trudno jest wyobrazić sobie możliwości naszego uświęcenie. Najważniejszą modlitwą jest Eucharystia. Dlatego staranie się o piękno sprawowania Mszy świętej jest najważniejszym zadaniem w każdej wspólnocie parafialnej. Trudno jest wyobrazić sobie piękno liturgii bez ministrantów, lektorów i ceremoniarzy. Od początku istnienia naszej parafii duszpasterze prowadzili formację ministrantów i lektorów. Dlatego co roku w naszej parafii odbywa się ważna uroczystość przyjęcia posług liturgicznych. 18 grudnia 2011r. 6 chłopców i młodzieńców otrzymało posługi ministranta, lektora i ceremoniarza. Jest to ważne święto dla ich rodzin i całej parafii. Samą uroczystość poprzedziło przygotowanie do przyjęcia posług.

1. Zadania ministranta ołtarza: - kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia obowiązki; - służy Chrystusowi w ludziach; - zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem; - poznaje liturgię i nią żyje; - swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość; - poprzez swoją postawę daje przykład innym; - jest pilny i sumienny w nauce i pracy; - modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Obecnie posługę tę pełnią: Kacper Skalski Daniel Dudycz Brunon Rajtmajer Marcin Fiołek Kamil Początek Maciej Mazur.

2. Zadania ministranta Słowa Bożego - lektora: - czytanie Słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego; - recytowanie psalmu w razie braku kantora; - zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej; - przygotowywanie wiernych do godnego przyjmowania sakramentów; - ustawiczne rozważanie Pisma Świętego; - dbałość o swoją świętość; - pielęgnowanie kultury słowa; - sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków; - dawanie dobrego świadectwa o swojej wierze w środowisku szkolnym i w rodzinie.

Posługę tę w naszej parafii pełnią: Kamil Wojnar Konrad Wojnar Piotr Kudyba Adrian Słaby Dawid Urban Jakub Jakubowski oraz lektorzy - seniorzy: Karol Wojnar Paweł Zawalski Paweł Stankiewicz Mariusz Borowski Piotr Bilo.

3. Najbardziej odpowiedzialną posługą liturgiczną jest funkcja animatora liturgicznego. Oto zadania ceremoniarza: - przeprowadza próbę zespołu w terminie odpowiadającym jego członkom; - na próbie, w której uczestniczy każdy spośród usługujących, muszą być wyjaśnione wszystkie wątpliwe kwestie; - czuwa nad poprawnym i pobożnym przebiegiem całości obrzędów wykonywanych przez posługujących do Mszy św., i nad zachowaniem poszczególnych ministrantów; - podaje celebransowi dodatkowe modlitwy i teksty nie zawarte w księgach liturgicznych; - przygotowuje wiernych do godnego przyjmowania sakramentów świętych; - ustawiczne rozważa Pismo Święte; - dba o swoją świętość; - pielęgnuje kulturę słowa; - sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków; - daje dobre świadectwo o swojej wierze w środowisku szkolnym i w rodzinie. Od 18 grudnia funkcję tę pełni Maciej Szywała.

4. Jest również pięciu kandydatów na ministrantów. Są nimi: Paweł Kudyba Grzegorz Poczesny Łukasz Poczesny Michał Marcela Mikołaj Marcela. Ministrantom, lektorom i ceremoniarzowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu darów Ducha Świętego, młodzieńczego zapału i opieki świętych patronów, którzy czuwają i modlą się w ich intencji. Serdecznie dziękujemy rodzicom ministrantów, lektorów i ceremoniarza. Bez wsparcia i wiary rodziców tych chłopców i młodzieńców nie byłoby tak pięknych ceremonii liturgicznych, które są też przejawem pobożności w naszej parafii. Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i zachęcamy tych, którzy chcieliby włączyć się w posługę przy ołtarzu o wyrażenie tego i kontakt z duszpasterzami. Bóg zapłać. Szczęść Boże

Liturgiczna Służba Ołtarza

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365