Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w dniu 13 marca 1863 roku , w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w miejscowowści Bourg-en-Bress koło Lionu we Francji. Tam w siedzibie ss. wizytek jedna z nich, po wielu modlitwach i przemyśleniach odpowiedziała na wezwanie Jezusa. Siostra Maria Konstancja Bernaud utworzyła obraz zegara czuwań według , którego przez całą dobę na całym świecie czuwa Straż Honorowa wynagradzając Jego zbolałemu Sercu.

W każdej godzinie oprócz intencji własnych polecane są Bogu intencje wyznaczone i tak:

• godz. 12 - 1 - za Kościół św. Papieża, biskupów, kapłanów, seminaria i nowicjaty;

• godz. 1 - 2 - za narody, rządzących, pokój i porozumienie;

• godz. 2 - 3 - wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne;

• godz. 3 - 4 - nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary;

• godz. 4 - 5 - nauczanie i wychowanie młodzieży, nauczyciele, wybór zawodu i powołania;

• godz. 5 - 6 - praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne;

• godz. 6 - 7 - osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia;

• godz. 7 - 8 - rodzina, ojcowie i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczeni;

• godz. 8 - 9 - misje katolickie, misjonarze i wszystkie dzieła dobroczynne;

• godz. 9 - 10 - chorzy i konający;

• godz. 10 - 11 - dusze w czyśćcu, zmarli w tym członkowie Straży Honorowej

• godz. 11-12 - królowanie Serca Pana Jezusa.

Do obowiązków Straży należy:

1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Pana Jezusa;

2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowo i indywidualnie)

3. Brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w Pierwszy Piątek Miesiąca;

4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.

6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365