Chrzest Święty

 

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19) Podstawowe informacje dla rodziców i chrzestnych dotyczące Chrztu Świętego naszej parafii.

1. Poza przypadkami szczególnymi, Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej parafii w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz.12:00 i w trzecią sobotę miesiąca podczas Mszy św. wieczornej.

2. Chrzest należy zgłosić na dwa tygodnie przed terminem.

3. Przed przyjściem do kancelarii należy przygotować: o a) informacje dotyczące chrzestnych: imię, nazwisko, wiek oraz adres, o b) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

4. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowani i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Z kancelarii parafii, w której mieszkają, winni dostarczyć zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św.

5. Rodzice dziecka powinni dostarczyć potwierdzenie odprawionej spowiedzi - dotyczy to tylko i wyłącznie rodziców po ślubie kościelnym lub matek samotnie wychowujących dziecko. Osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach nie wolno przystępować do spowiedzi i Komunii św.

6. Jeśli chrzest dziecka odbywa się w innej parafii niż ta, w której mieszka dziecko, to z parafii zamieszkania należy dostarczyć tzw.pozwolenie na chrztu poza własną parafią.

 

 

Sakrament chrztu jest jednym z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, również i kary za grzechy. Jednoczy chrzest z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w życiu Kościoła, Trójcy św. i kapłaństwie Jezusa. Udziela cnót - wiary, nadziei i miłości oraz darów Ducha św. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w wodzie , zanurza się w śmierci Jezusa i wraz z Chrystusem powstaje jako "nowe stworzenie" wraz z Jego zmartwychwstaniem. Chrzest jest niezatartym duchowym znamieniem, powodującym to iż ochrzczony już na zawsze przynależy do Chrystusa. 

Msze Święte

w niedziele: 7:30; 9:00, 10:30,

12:00 (dla dzieci), 17:00

w dni powszednie: 7:00, 18:00

w okresie wakacyjnym: 18.00

konto bankowe:

43 1060 0076 0000

3380 0000 5915

Kancelaria parafialna

 

znajdująca się w kaplicy

przy ul. Reymonta

 

czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę

od godziny 17:00 do 17:30

Telefony

ogólny: (48) 16 676 97 60

proboszcz: (48) 531 909 707

wikariusz: (48) 663 058 365