Sakrament Małżeństwa

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentu:

• aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

• świadectwo bierzmowania

• dane osobowe świadków

• dowody osobiste

• ostatnie świadectwo katechizacji

• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

• dokument z USC nie może być starszy niż 3 miesiące  (czas ważności liczy się od dnia wystawienia do dnia ślubu).

Narzeczeni zgłaszają się w parafii przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa z w/w dokumentami.